Blog - Studiuj na Słowacji

Studiuj na Słowacji

Studiuj na Słowacji

Dla wielu osób myślących o wyjeździe za granicę na okres studiów, Słowacja nie jest oczywistym wyborem. Mimo swego uroku, kraj ten nie jest kojarzony z możliwością podjęcia szkolnictwa wyższego, ponieważ wielu zagranicznych kandydatów nie zdaje sobie sprawy z korzyści płynących z rozpoczęcia nauki w państwie Słowaków.

Warto też wiedzieć, że proces rekrutacyjny znacząco różni się od wymagań na innych uczelniach w krajach europejskich. Jeśli jednak pozytywnie przejdziesz proces rekrutacyjny, będziesz miał okazję docenić piękno kraju i jego podobieństwo do krajów południowych.

System trójstopniowy 
Tak samo, jak w innych krajach europejskich, na Słowacji obowiązuje system trójstopniowy, który rozpoczynają tzw. studia bakalarskie, czyli studia pierwszego stopnia, które w zależności od formy, trwają trzy lub cztery lata. Ich ukończenie, a tym samym uzyskanie stopnia bakalara (licencjata) uwieńcza obrona pracy dyplomowej i egzamin państwowy. Absolwent studiów licencjackich ma możliwość rozpoczęcia nauki na studiach magisterskich, które trwają rok lub dwa lata. Podobnie jak w przypadku studiów pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia kończą się obroną pracy i  egzaminem państwowym. W zależności od charakteru wybranego kierunku, absolwent otrzymuje tytuł inżyniera (inžinier), magistra (magister), bądź doktora (doktor) na 6-letnich kierunkach medycznych i weteranyjnych. Istnieje również możliwość podjęcia studiów jednolitych magisterskich, które są zintegrowaną ścieżką studiów licencjackich i magisterskich. Ponadto, absolwenci studiów drugiego stopnia mogą podjąć studia doktoranckie, które stanowią trzeci poziom edukacji wyższej. Natomiast absolwenci wyższych szkół zawodowych i konserwatoriów, gdzie nauka trwa 2 lub 3 lata, uzyskują tytuł diploma specialist (DiS lub DiS.art). 

Co więcej, na wielu uczelniach słowackich, można spotkać się z możliwością podjęcia studiów nauczycielskich, które stanowią odrębna ścieżkę edukacyjną, która oferuje naukę dwóch wybranych przedmiotów, np. geografię i angielski. Warto również wiedzieć, że studia na uczelniach państwowych są bezpłatne dla obywateli krajów Unii Europejskiej, co wiąże się z tym, że zagranicznych kandydatów obowiązują takie same wymagania, jak kandydatów słowackich. Dlatego też, bez względu na wybrany język kształcenia, wymaganym kryterium kandydata w większości szkół jest zdanie egzaminu wstępnego w języku słowackim. 

Proces rekrutacyjny
W zależności od wyboru uczelni i kierunku, wytyczne w kwestii rekrutacji mogą znacząco się od siebie różnić. Zazwyczaj jednak szkoła prosi przede wszystkim o przetłumaczone świadectwo ukończenia szkoły średniej, kopię dowodu tożsamości i zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłatę egzaminacyjną. W wielu przypadkach możesz zostać poproszony o dostarczenie dokumentów pocztą lub nawet osobiście. Wiele kierunków oferowanych przez uczelnie słowackie są dostępne w innych językach, z czego przeważająca część to język angielski. Mimo, iż szkoły rzadko wymagają certyfikatów językowych, wiedza z języka obcego zostaje sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która jest częstym wymogiem rekrutacyjnym. W przypadku słowackich uczelni, bezpośrednie sprawdzenie umiejętności kandydata jest najważniejszym aspektem aplikacyjnym. Terminy składania podań są zróżnicowane, jednak najczęściej proces ten trwa do końca lutego. Warto też zwrócić uwagę na terminy egzaminów, które są obowiązkowe dla wszystkich studentów i zazwyczaj odbywają się na przełomie czerwca i lipca. Egzaminy mogą być zarówno pisemne, jak i ustne, przybierając formę testu predyspozycji lub umiejętności logicznego myślenia. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu egzaminu, zakresu materiału, sposobu oceniania itd. ma obowiązek dostarczyć szkoła. Na wielu uczelniach można spotkać się również z możliwością skorzystania z płatnych konsultacji przedegzaminacyjnych. Istnieje również możliwość zapłacenia za studia (opłaty mogą wynosić nawet 5000 euro za semestr), co umożliwiłoby kandydatowi pominięcie egzaminów wstępnych i w rezultacie skupienie się jedynie na pomyślnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej. 


Znajomość języka słowackiego 
Nauka języka słowackiego bez wątpienia jest sprawa pierwszorzędną. Jest to kwestia obowiązkowa, która dopuszcza kandydata do procesu rekrutacyjnego. Bez obaw. Istnieje wiele instytucji, które zapewniają intensywne kursy języka. Centra nauczania dla obcokrajowców znajdują się przy każdej wyższej uczelni.  Kurs języka można podjąć w Instytucie Przygotowania Językowego dla Studentów Zagranicznych, który kosztuje ok. 3400 euro (w cenę nie jest wliczona opłata wpisowego, zakwaterowania, wyżywienia i egzaminacyjna). Ponadto, wiele osób podejmuje trzytygodniowy kurs słowackiego w ramach programu Studia Academica Slovaca, który jest organizowany przez Uniwersytet im. J. Komeńskiego w Bratysławie. 

Pozwolenie na pobyt 
Pobyt powyżej 90 dni wymaga wyrobienia karty stałego pobytu, którą można wyrobić w miejscowym wydziale policji ds. cudzoziemców, gdzie należy skompletować 3 zdjęcia, zaświadczenie o  przyjęciu na studia, fotokopię dokumentu tożsamości, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych, miejscu zakwaterowania i opłatę skarbową. J 

Zakwaterowanie
Większość uczelni słowackich dysponuje miejscami w akademikach. Ich wielkość i standard może znacząco się do siebie różnić, jednak ich cena jest stosunkowo niska – za 2-3 osobowy pokój płacimy ok. 80-90 euro miesięcznie od osoby. Warto jednak podjąć się rezerwacji miejsca stosunkowo wcześnie, ponieważ ich liczba jest ograniczona a miejsca są zagwarantowane jedynie dla uczestników programów stypendialnych i studenckich wymian młodzieży. Natomiast w przypadku wynajmu mieszkania na Słowacji, najlepiej korzystać ze słowackich portali z ogłoszeniami, gdzie średnia miesięczna cena za 2-pokojowe mieszkanie wynosi ok. 250-300 euro. 


Więcej informacji na temat każdej ze szkół wyższych na Słowacji znajdziesz korzystając z naszej wyszukiwarki my-studies.com. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w związku z procesem rekrutacyjnym na uczelniach zagranicznych, napisz do nas na adres e-mailowy redakcja@my-studies.com. Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości.