Blog - Studiuj w Europie

Studiuj w Europie

Studiuj w Europie

Jeżeli zastanawiałeś się nad rozpoczęciem studiów za granicą, powinieneś wiedzieć, że zasady rekrutacji i proces studiowania w różnych krajach może się znacząco od siebie różnić. Dlatego też, przedstawiamy Ci kilka najważniejszych informacji związanych ze studiowaniem w krajach Europie.

Krótko o systemie trójstopniowym
Na terenie całej Europy obowiązuje tzw. System boloński, czyli system porównywalnych stopni i tytułów akademickich. Dlatego też, niezależnie gdzie zdecydujesz się studiować, spotkasz się z trójstopniowym systemem wyższej edukacji, z podziałem na studia dwustopniowe i studia doktoranckie. 

Studia I stopnia trwają z reguły trzy lata (liczba semestrów może różnić się w zależności od wybranego kierunku) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego,  licencjat lub inżynier (nazewnictwo polskie). 

Studia II stopnia, które można rozpocząć jedynie w momencie uzyskania dyplomu studiów l stopnia, trwają przeważnie 2 lata (w zależności od kraju i kierunku mogą trwać również jedynie rok) i ich uwieńczeniem jest uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera (nazewnictwo polskie), bądź tytułu równorzędnego.

Studia III stopnia, które analogicznie można rozpocząć jedynie po ukończeniu poprzednich stopni, trwają około 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. 

Wiele uczelni oferuje również tzw. sandwich degree, które jest szczególnie popularnym wyborem wśród studentów Wielkiej Brytanii. Program ten jest oferowany w dwóch wariantach, które różnią się uzyskanym tytułem zawodowym. W czasie składania podania, kandydat ma do wyboru:

program czteroletni, który kończy się uzyskaniem stopnia licencjata i zawiera rok stażu w wybranej firmie, bądź dodatkowym rokiem studiowania na uczelni w innym kraju.

program pięcioletni, który działa na takich samych zasadach jak program czteroletni i kończy się uzyskaniem stopnia magistra.

Ponadto, w szczególności w Polsce, można rozpocząć studia podyplomowe, którą stanowią suplement studiów wyższych. Aby rozpocząć taką formę studiów, w zależności od uniwersytetu, należy posiadać dyplom studiów I lub II stopnia. Popularną formą studiów podyplomowych z dziedziny ekonomii i biznesu, są znane na całym świecie tzw studia MBA. W Europie trwają one przeważnie 2 lata i w zależności od doświadczenia zawodowego i potrzeb można wyróżnić następujące kursy MBA:

Podstawowe MBA 
Executive – EMBA 
Global Executive – GEMBA 
Tematyczne

Rekrutacja
Proces rekrutacyjny na zagranicznych uczelniach może znacząco się od siebie różnić. W zależności od kierunku, uniwersytetu, oraz kraju, szkoła może poprosić Cię o przesłanie portfolia, wysłanie dodatkowych dokumentów, napisanie eseju, listu motywacyjnego, zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną, bądź wymagać zdania egzaminu wstępnego, przygotowanego przez daną instytucję. Jednak bez względu na różnice w aplikowaniu, w większości krajów Unii Europejskiej obowiązuje zasada przyjęciu cudzoziemców na studia, jeżeli spełniają określone wymagania w swojej ojczyźnie. Co za tym idzie, jeżeli dobrze napiszesz maturę, udowodnisz, że opanowałeś język obcy na wysokim poziomie i pokażesz, że jesteś dobrym materiałem na studenta, nie powinieneś mieć problemów z wymaganiami rekrutacyjnymi. Zwróć jednak uwagę na terminy zgłoszeń i język, w jakim mają być dostarczone dokumenty.

Warto również zapoznać się z Europejskim System Transferu Punktów Kredytowych ECTS. Jest to międzynarodowy system punktowy, który ma na celu odzwierciedlać wkład pracy, jaki student wkłada w każdy przedmiot aby móc go zaliczyć. Jeden rok akademicki ma wartość 60 punktów ECTS. W większości przypadkach w momencie uzyskania stopnia licencjackiego, powinieneś posiadać na swoim koncie 180 punktów ECTS. System ten obowiązuje na terenie całej Europy, co znaczy, że jeżeli zdecydujesz się na zmianę uniwersytetu, nie musisz się obawiać o brak zaakceptowania Twoich poprzednich lat nauki przez zagraniczną uczelnię.

Studiuj w wybranym języku obcym 
Oprócz studiowania w języku ojczystym w kraju, w którym zlokalizowana jest uczelnia, wiele szkół umożliwia swoim podopiecznym rozpoczęcie nauki w języku angielskim lub innym obcym języku. Możesz też spotkać się z kierunkiem, który wymaga od studentów znajomości dwóch języków z powodu prowadzonej ścieżki dwujęzykowej. Jednakże, możesz spotkać się również z wymaganiem znajomości języka ojczystego uczelni bez względu na język w którym planujesz się uczyć (np. Słowacja). 

Za granicę z Erasmusem 
Jeżeli nie jesteś pewien, czy jesteś gotowy podjąć się nauki za granicą już na pierwszym roku studiów licencjackich, warto zapoznać się z ofertą Erasmusa i uczelniami partnerskimi, z którymi Twoja szkoła podpisała umowę. Stypendium Erasmus jest niezwykłą możliwością na Twój wyjazd za granicę i studiowaniu na jednej ze szkół europejskich. Program stypendialny trwa przeważnie jeden semestr i w zależności od kraju i Twojego transkryptu ocen, możesz dostać dodatkowe dofinansowanie. Ponadto, jeśli chciałbyś skorzystać z możliwości wyjazdu poza granice Europy, skorzystaj z możliwości programu stypendialnego Erasmus+, który mimo stosunkowo krótkiego istnienia, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. 

Ważne dokumenty 
Decyzja o studiach za granicą wiąże się z kilkoma formalnościami, których musisz się podjąć przed ostatecznym wyjazdem do obcego kraju. Przede wszystkim pamiętaj o pozwoleniu na pobyt w danym kraju, który jest wymagany na każdej uczelni za wyjątkiem szkół znajdujących się w Wielkiej Brytanii. Jeśli przewidywany pobyt przekracza trzy miesiące, musisz postarać się o ten dokument w administracji lokalnej (wydział w prefekturze, komisariat policji, regionalny urząd ds. Cudzoziemców). W tym celu będziesz potrzebować dokumentu tożsamości, zaświadczenia o przyjęciu na studia, dowodu ubezpieczenia zdrowotnego i potwierdzenia posiadania wystarczających środków na utrzymanie. 

Wszelkie szczegóły związane z procesem rekrutacyjnym w poszczególnych krajach, znajdziesz używając My-Studies.  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w związku z procesem rekrutacyjnym na uczelniach zagranicznych, napisz do nas na adres e-mailowy redakcja@my-studies.com. Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości.